2020 y�l�na kadar Altunkaynak Group olarak b�lgemizde ilk 5, T�rkiye genelinde ilk 125 ihracat�� firma aras�na girerek �lkemizin d�� ticaret hacminin artmas�na katk�da bulunmak DE�ERLER�M�Z Biz ;D�r�st H�zl� G�ven ve sadakata �nem veren M��teri mahremiyetine �zen g�steren Birlikte kazanmay� ilke edinmi� �al��anlar�na de�er katan Bir aileyiz